Septiky a další plastové výrobky

FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o. je firma zaměřená na prodej široké nabídky plastů. Nyní rozšiřujeme svou nabídku i o sféru výrobní. Nabízíme výrobu septiků, plastových jímek, nádrží, septiků, dále také čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV), rekreačních bazénů a kanalizačních šachet. Snažíme se tak naplňovat svůj slogan "plastový program, který slouží přírodě".

Jímky

Jímky jsou vhodné pro využití u obytných objektů, které nejsou vybaveny vlastní kanalizací. Jímky dodáváme i v atypických rozměrech.

Septik

Septiky vyrábíme z polypropylenových desek. Je to materiál, díky kterému septik odolává působení vlhkosti i agresívnímu působení odpadních vod.

Žumpy

Žumpy jsou určeny k osazení na betonovou základovou desku. Žumpa je konstruována jako samonosná, ale v případě výskytu podzemních vod je nezbytné obetonování žumpy.

Tento program zahrnuje komplexní dodávky technologií pro

Veškerá zařízení jako například septiky či šachty jsou vyráběna vysoce spolehlivou technologií, kdy je použitý materiál (většinou polypropylen a polyetylen) spojován svařovacím drátem pomocí extruzních přístrojů nebo horkého vzduchu.

Pro obzvláště namáhané spoje je použito snad nejspolehlivější spojování plastů na tupo pomocí "zrcadla". Přestože naše výrobky jsou po kompletaci testovány, je nedílnou součástí naší činnosti zajišťování servisu k dodávaným zařízením a technologiím. Výrobní program zahrnuje jak standardní produkty, septiky, septik, čističky či šachty vyráběné podle schválené technické dokumentace, tak také nestandardní zakázkovou výrobu podle požadavku zákazníka.

Z tohoto důvodu také došlo k rozšíření našeho týmu a v současné době jsme již schopni zajistit kompletní zpracování projektové a technické dokumentace. Jako úplnou samozřejmost již bereme kompletní dodávku zařízení, včetně provedení zemních prací a zajištění stavební připravenosti pro septiky, čističky a další dodávaná zařízení.

Výpočet bezpečnosti a stability nádrží z plastů

Provádíme profesionální výpočet bezpečnosti a stability konstrukce plastových nádrží pomocí speciálního sofistikovaného software.

Čističky odpadních vod

Čistírny odpadních vod slouží k čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Jedná se o vody splaškového charakteru z jednotlivých domácností, rekreačních zařízení, sociálních zařízení, závodů, apod.

Výrobní sekce firmy FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o. se nachází v Příkazech nedaleko města Olomouc.

Našim cílem je dlouhodobě spokojený zákazník.

Aktuality

Potrubí PE z polyethylenu určené především pro vedení pitné a užitkové vody.

AN 5 a AN 10 Anaerobně - aerobní domovní čistírny odpadních vod