Čistírny odpadních vod - ČOV

Čističky odpadních vod (ČOV) pro rodinné domy, rekreační chaty a zařízení.

Čistírny odpadních vod slouží k čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Jedná se o vody splaškového charakteru z jednotlivých domácností, rekreačních zařízení, sociálních zařízení, závodů, apod.

Dodávky čistírny odpadních vod jsou uskutečňovány v typových plastových nádržích, určených pro montáž do výkopu na připravenou základovou desku. Čistírny odpadních vod je možné obsypat zeminou, případně obetonovat.

Čistírny odpadních vod – katalogy ke stažení

 • AČB E 5 a E 10 (pdf, 219 kb)
  Klasická průtočná čistírna odpadních vod s aerací pro všestranné čištění splaškových vod s vysokou účinností odstraňování organických látek, případně nutrientů.
 • AN 5 a AN 10 (pdf, 364 kb) AKCE !!!
  Anaerobně - aerobní domovní čistírny odpadních vod pro chaty a jiné objekty individuální rekreace, v případě dostatečného hydraulického spádu bez nároků na energii.
 • BIOFLUID E 4 a E 10 (pdf, 399 kb)
  Biodisková čistírny odpadních vod s nárůstovou kulturou a s minimálními nároky na obsluhu a údržbu.
 • AČB SBR 10 (pdf, 219 kb)
  Aktivační čistírny s přerušovanou činností, vhodná pro použití ve stávajících nádržích a pro rekreační objekty s nepravidelným zatížením.

Galerie čistírny odpadních vod

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV)Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV)Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV)Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV)Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV)Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV)Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV)