Vzduchotechnické a odsávací potrubí - Potrubí PE

Vzduchotechnické a odsávací potrubí z polyethylenu určené především pro vedení pitné a užitkové vody. PE materiálem lze také dopravovat plyn, stlačený vzduch, kanalizační a splaškové vody. Přednost potrubí PE je vysoká pružnost materiálu , která umožňuje též dodávku ve svitcích.

Polyethylenové potrubí lze spojovat pomocí svařování nebo pomocí mechanických spojek.

Vzduchotechnické potrubí

Vzduchotechnické potrubí z plastů nachází stále větší uplatnění ve všech oblastech průmyslové výroby. Mezi hlavní přednosti patří dlouhodobá životnost, zaručená chemická odolnost vůči všem běžným kyselinám, agresivním parám a parám s velkým obsahem vlhkosti.

Čtyřhranné a kruhové potrubí je určeno pro klimatizaci, větrání a odsávání bez mechanických příměsí, agresivních výparů nebo látek, které podporují opotřebení nebo nadměrnou korozi oceli nebo zinku. Potrubí se používá u běžných vzduchotechnických a technologických zařízení.

Vzduchotechnické, PE potrubí

Vzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PEVzduchotechnické potrubí, Potrubí PE