Call
MenuMENU

×

Konzultace zdarma

Vzduchotechnické a odsávací potrubí PE

Vzduchotechnické a odsávací potrubí z polyethylenu určené především pro vedení pitné a užitkové vody. PE materiálem lze také dopravovat plyn, stlačený vzduch, kanalizační a splaškové vody. Přednost potrubí PE je vysoká pružnost materiálu , která umožňuje též dodávku ve svitcích.

Polyethylenové potrubí lze spojovat pomocí svařování nebo pomocí mechanických spojek.

Vzduchotechnické potrubí

Vzduchotechnické potrubí z plastů nachází stále větší uplatnění ve všech oblastech průmyslové výroby. Mezi hlavní přednosti patří dlouhodobá životnost, zaručená chemická odolnost vůči všem běžným kyselinám, agresivním parám a parám s velkým obsahem vlhkosti.

Čtyřhranné a kruhové potrubí je určeno pro klimatizaci, větrání a odsávání bez mechanických příměsí, agresivních výparů nebo látek, které podporují opotřebení nebo nadměrnou korozi oceli nebo zinku. Potrubí se používá u běžných vzduchotechnických a technologických zařízení.