Call
MenuMENU

×

Konzultace zdarma

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod (ČOV) pro rodinné domy, rekreační chaty a zařízení.

Čistírny odpadních vod slouží k čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Jedná se o vody splaškového charakteru z jednotlivých domácností, rekreačních zařízení, sociálních zařízení, závodů, apod.

Dodávky čistírny odpadních vod jsou uskutečňovány v typových plastových nádržích, určených pro montáž do výkopu na připravenou základovou desku. Čistírny odpadních vod je možné obsypat zeminou, případně obetonovat.Katalogy ke stažení: