Call
MenuMENU

×

Konzultace zdarma

Samonosné jímky

Jímky plastové jsou vhodné pro využití u obytných objektů. Jedná se hlavně o objekty, které nejsou vybaveny vlastní kanalizací.

Náš typ jímky je možné použít do míst s výskytem spodní vody. Jímka slouží ke shromažďování fekálií a může také sloužit jako zásobník dešťové vody.

Naše jímky není potřeba obetonovávat, vhodné a dostačující je zasypaní jímky zeminou. Jímky se ukládají do vyrovnané jámy, kde dno je zasypané pískem. Posazená jímka je třeba obetonovat a podbetonovat víko a komínek, v některých případech postačí vypěnění. Jímky jsou dodávány bez otvoru, který se vytvoří až po osazení jímky.Specifikace samonosné jímky

Jímky jsou vyráběny z konstrukčních stěnových prvků o tloušťce 80 mm.
V případě potřeby je možno vyrobit tento typ jímky plastové také v atypických rozměrech.

Rozměr d/š/hl  Kód Objem (m3)
1000/1000/1000 PI 1,00
1000/1500/1000 PII 1,50
1000/2000/1000 PIII 2,00
1000/1500/1500 PIV 2,25
1500/2000/1000 PV 3,00
1000/3000/1000 PVI 3,00
1000/2000/2000 PVII 4,00
1500/2000/1500 PVIII 4,50
1500/3000/1000 PIX 4,50
2000/2000/1500 PX 6,00
2000/3000/1000 PXI 6,00
1500/3000/1500 PXII 6,75
2000/3000/1500 PXIII 9,00
2000/3000/2000 PXIV 12,00